Since 1972
DONGHEE

Kvalita

Kontrola kvality produktů a procesů má klíčovou roli od začátku výrobní činnosti.

Neustálým zlepšováním kvality vyráběných produktů chceme zvyšovat spokojenost zákazníků, která je pro nás prvořadá a k jejímu dosáhnutí jsou pro naši firmu rozhodující:

• Zabezpečení kvality našich výrobků a procesů
• Vytváření stabilních podmíněk pro plynulý průběh procesu
• Minimalizace ztrát spojených s výskytem neshodných kusů u zákazníka
• Vhodný systém manipulace a skladování
• Optimalizace procesů

Zvyšováním nároků na kontrolu kvality spolu s navyšením výroby rostl také požadavek na laboratorní testování.
Našimi technologiemi monitorujeme a garantujeme kvalitu produktů.

Účel laboratoře

Testování:

• Mechanické testy – destrukční testy, životnostní testy, tvrdostní testy a odolnostní testy
• Odolnost povrchových úprav – solná komora, adhezní testy
• Speciální testy – ispekce rozměrů, těstnost

Ne jen moderní technologie, ale i měřidla přispívají k dosáhnutí kvality produktů. V rámci toho je přesnost měřidel pravidelně kontrolována externími akreditovanými společnostmi.

 

Donghee Czech s.r.o., Průmyslová 2060, 737 01, Český Těšín       Tel. +420 552 530 111
COPYRIGHT © 2014 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED