Souhlasu se zpracováním osobních údajů

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení.

Správce provádí ověřování osobních údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších veřejných zdrojích, a to zejména pro účely ověření pravdivosti Vami uvedených skutečností, posouzení Vaší důvěryhodnosti a kompetencí v rámci výběrového řízení a z důvodu předcházení střetu zájmů mezi Vámi a činností a působností správce.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

*

Required items.

Personal

Contact

Education

Work experience in the past 5 years

What job position are you interested in (you can list more than one position)

whole text