Since 1972
DONGHEE

Vzdělávání


      DONGHEE Czech , s.r.o. se aktivně podílí a podporuje své zaměstnance v jejich odborném růstu prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Svým zaměstnancům poskytujeme možnost zdokonalovat se v již nabytých zkušenostech a kvalifikaci a zároveň rozšiřovat své vědomosti i v jiných oblastech. Klademe důraz na to, aby měl  každý zaměstnanec v rámci výkonu práce dostatečnou kvalifikaci:

      •  Zaškolujeme nově přijaté zaměstnance na základě stanoveného školícího plánu na pracovišti
•  Zaškolení na pracovišti pro manuální činnosti provádíme efektivní metodou TWI
•  Zabezpečujeme odborná školení pro potřeby pracovního místa a obsluhu vybraných technických zařízení – VZV, svářečský průkaz, zdvihací zařízení, ...
•  Dbáme na povinné školení pracovníků vyplývajících ze zákona
•  Podporujeme a umožňujeme další vzdělávání zaměstnanců dle potřeb společnosti i individuálních potřeb
•  Vybraným zaměstnancům umožňujeme školení a referenční cesty v mateřské společnosti
•  Jazykové kurzy

Realizované vzdělávací projekty:

Název projektu

Poskytovatel

Částka

Datum poskytnutí

Další profesní vzdělávání zaměstnanců – management a leadership

MPSV

400.000,00

27.02.2013

Školení zaměstnanců v obsluze výrobní a lakovací linky k prohloubení kvalifikace

MPO

2.874.279,40

26.07.2010

Donghee Czech s.r.o., Průmyslová 2060, 737 01, Český Těšín       Tel. +420 552 530 111
COPYRIGHT © 2014 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED